Проектиране и изработка на нестандартни конструкции за дисплеи, щандове, тенти и др.