Categories

Автобус Кредисимо

Нашата задача: брандиране на автобуси от линиите на градския транспорт в гр. Бургас.

Цел: популяризиране на онлайн услуга за кредитиране.

Дизайн: визуализация с обединяване на банкноти и монети, в които е интегрирано логото на компания „Credissimo“.

Share