Categories

Брошура BNI

Цел: дизайн и печат на информационна брошура на дружество BNI.

Принос:  дизайн с корпоративни изисквания за новосъздаден бизнес клуб, информация за членовете му и кратко описание на техните бизнеси. Брошурата е формат А3 и представлява актуален справочник за членовете на отделните бизнес клубове.

Share