Scroll to top
bg

Печатни услуги

Офсетов печат!

Офсетовият печат днес е най-широко разпространеният метод за печат на големи тиражи (над няколко хиляди броя). Принципът му на действие включва няколко етапа на пренос на изображението, като преди окончателното му пренасяне на хартията има междинен гумен офсетен цилиндър. Когато се комбинира с литографски процес на формиране на изображението за печат, той включва и плосък носител, който се омастилява само в частите, подлежащи на печат. Този носител се нарича печатна форма или плака– най-често пластина с фоточувствително покритие (като правило, пластините са изработени от алуминиеви сплави).

Офсетовият печат е най-добрият избор, когато са необходими по-големи количества и осигурява точно възпроизвеждане на цветове и професионално изглеждащ печат. Тази технология е особено подходяща при печат на много копия върху хартиен носител – бланки, пликове за писма, вестници и списания, визитки, флаери, брошури и т.н.

Acorn toper footer

Индивидуален подход към всеки дизайн и реклама

Свържете се с нас, ако не откривате услугата, от която имате нужда.